Affordable Access

Analiza uradnega modela za množično ocenjevanje vrednosti hiš v Sloveniji

Authors
  • Kmetič, Nadja
Publication Date
Sep 23, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN), sprejetim leta 2006, je sledil posodobljen Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), ki je bil sprejet leta 2017. Metodologija, po kateri se vrednotijo hiše, je z novim zakonom spremenjena, saj so upoštevani drugačni vhodni podatki, drugačen je tudi način izračuna vrednosti nepremičnin, predvsem pa je metodologija poenostavljena. V magistrskem delu preučujemo razlike med modeloma za hiše po obeh zakonih. Potrebne podatke za izračune smo pridobili na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije. Izračune vrednosti hiš obrazložimo po korakih, z opisom, enačbami in grafično predstavitvijo. V magistrskem delu analiziramo spremembe v metodologiji izračuna posplošene tržne vrednosti nepremičnin oziroma hiš ter predstavimo pomen pravilnosti evidentiranih podatkov v geodetskih evidencah. Magistrsko delo je razdeljeno na več poglavij, pri čemer so uvodna poglavja namenjena spoznavanju teorije množičnega vrednotenja nepremičnin ter njegovemu razvoju in uporabi v Sloveniji. Predstavljeni sta obe zakonski podlagi, na podlagi katerih je uveljavljeno množično vrednotenje nepremičnin v Sloveniji. Predstavljeni so tudi modeli vrednotenja nepremičnin, podatki, ki jih za to potrebujemo, in podrobnejši opis modela vrednotenja za hiše. Jedro magistrskega dela je v poglavju metodološkega pristopa z opisom področja dela, vrst nepremičnin in podatkov, ki smo jih zbrali. V zaključnih poglavjih so predstavljeni rezultati analitičnega dela naloge z grafično predstavitvijo in kritično razpravo, čemur sledijo še predstavitev glavnih ugotovitev raziskave, sklep in zaključek.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times