Affordable Access

Analiza uporabe poslovnega informacijskega sistema v podjetju A-Anubis PE CIK-CAK s predlogi optimizacije

Authors
  • Bešić, Samra
Publication Date
Dec 15, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Optimalen pretok podatkov in informacij znotraj katerekoli organizacije, predstavlja ključen pogoj za obstoj le-te. Ustrezen in optimiziran pretok informacij v podjetjih hkrati pogojuje še poslovno uspešnost in zmožnost konkuriranja na trgu. V diplomskem delu je prestavljena raziskava obstoječega stanja pretoka informacij v podjetju A–Anubis, d. o. o., poslovna enota Cik-Cak, skupaj s predlogi možnih izboljšav. Diplomsko delo sestavlja več vsebinskih sklopov. V teoretičnem delu diplomske naloge je opisan pomen poslovno informacijskih sistemov v podjetjih, ki je podprt z razlogi za njihovo uvedbo. V eksperimentalnem delu je podrobneje opisan proces delovanja podjetja A–Anubis, d. o. o., poslovna enota Cik-Cak, skupaj s ključnimi informacijami o poslovanju podjetja. V nalogi je opisan celoten postopek pretoka informacij v podjetju, od samega prejetja naročila pa do končne izdelave izdelka in njegove odpreme končnemu naročniku. Podrobneje je opisan tudi postopek obdelave podatkov in ključnih informacij znotraj rabe obstoječega poslovno informacijskega sistema Vasco, ki ga uporabljajo v omenjenem podjetju. V raziskavi pretoka podatkov in informacij v podjetju A–Anubis, d. o. o., poslovna enota Cik-Cak je bilo ugotovljeno, da glavno težavo pri optimizaciji poslovanja predstavlja sam pretok informacij med zaposlenimi. V podjetju žal kljub izjemnemu napredku tehnologije pretok informacij še vedno poteka po zamudnem postopku fizičnega prenosa nalogov. S pomočjo opazovanja pretoka informacij smo iskali »ozka grla« in na osnovi ugotovitev lahko povzeli nekaj možnih izboljšav, ki so v praksi relativno enostavno izvedljive in bi z večjo uporabo informacijskega sistema lahko omogočile boljše poslovanje podjetja ter hkrati povečanje njihove konkurenčnosti na trgu.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times