Affordable Access

ANALIZA UPORABE ELEKTRONSKEGA PREJEMANJA IN PLAČEVANJA POLOŽNIC

Authors
  • PETERLIN, DAMJANA
Publication Date
Sep 23, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Plačevanje položnic je neizogibna obveznost vseh ljudi, ki nas prvič doleti med 15. in 25. letom starosti. V današnjem času imamo na voljo veliko različnih načinov njihovega plačevanja. V diplomskem delu je predstavljeno elektronsko prejemanje in plačevanje položnic, osredotočeno na uporabo pri fizičnih osebah s poudarkom na varnosti, hitrosti, preglednosti, natančnosti, stroških poslovanja in hrambi računov v elektronski obliki. Namen dela je ugotoviti, ali so predstavljene lastnosti e-prejemanja in e-plačevanja položnic za uporabnike pomembnejše od ostalih načinov prejemanja in plačevanja položnic, potrditi hipotezi, ali se število uporabnikov e-prejemanja in e-plačevanja položnic v Sloveniji povečuje ter ali se število uporabnikov e-prejemanja in e-plačevanja razlikuje med starostnimi skupinami uporabnikov. Teoretični del je osredotočen na opredelitev osnovnih pojmov. Opisan je razvoj e-prejemanja in e-plačevanja položnic ter vse, kar je potrebno za delovanje. V raziskovalnem delu so bili pridobljeni podatki na podlagi odgovorov anketirancev, ki uporabljajo e-prejemanje in e-plačevanje, ter anketirancev, ki raje uporabljajo druge načine plačevanja položnic. Rezultati anketiranja in podatki iz poročila v Biltenu Banke Slovenije kažejo, da se z leti povečuje število uporabnikov e-prejemanja in e-plačevanja položnic. Raziskava je pokazala, da je večje število uporabnikov med mlajšimi anketiranci, s starostjo pa se število uporabnikov manjša. Pri uporabi e-prejemanja in e-plačevanja je anketirancem najpomembneje, da imajo pregled nad svojim bančnim poslovanjem ter da lahko dostopajo do banke kjerkoli in kadarkoli. V prihodnje bi lahko ponudniki bančnih storitev razmišljali o ponudbah paketov, ki uporabljajo samo elektronski način, ki je že ustaljen v tujini in je posledično veliko cenejši, včasih lahko brezplačen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times