Affordable Access

Analiza ulova v pasti, namenjene spremljanju velikega rjavega rilčkarja, Hylobius abietis (Coleoptera, Curculionidae), v krajevni enoti Moravče

Authors
  • Pečavar, Tina
Publication Date
Sep 21, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Veliki rjavi rilčkar, Hylobius abietis, je pomemben gospodarski škodljivec, saj pogosto otežuje pomlajevanje iglavcev. Namen diplomske naloge je bil izdelati talne pasti in z njimi preveriti številčnost H. abietis na sečiščih rdečega bora (P. sylvestris) v krajevni enoti Moravče, preveriti učinkovitost privabljanja etanola v kombinaciji z vejicami treh različnih drevesnih vrst, in sicer rdečega bora (P. sylvestris), navadne smreke (P. abies) in navadne jelke (A. alba), ter rezultate naše raziskave primerjati z raziskavo, ki je istočasno potekala na sečiščih navadne smreke (P. abies) v okolici Kočevja. Postavili smo 24 pasti, spremljanje je potekalo 8 tednov, od 3. 4. 2020 do 29. 5. 2020. V pasti smo skupno ujeli 2518 hroščev (Coleoptera). Največji delež (57 %) so predstavljali rilčkarji (Curculionidae). Ciljna vrsta, H. abietis, je z 1246 ujetimi hrošči predstavljala 49,7 % celotnega ulova hroščev. Največ hroščev H. abietis (426) se je ujelo v pasti, ki so vsebovale vejico navadne smreke, vendar ulov v pasti z vejicami navadne jelke (408) in rdečega bora (412) ni bil veliko manjši, tako da statistične razlike v ulovu med različnimi vabami niso bile značilne. V pasti na lokacijah v okolici Moravč se je v povprečju ujelo 51,9 hroščev/past, za primerjavo v pasti v okolici Kočevja pa 42,6 hroščev/past, vendar tudi v tem primeru razlike v ulovu niso bile statistično značilne. Podlubniki (Scolytinae) so s 180 ujetimi hrošči predstavljali 7,1 % celotnega ulova hroščev. Vrstno je bil najbolj zastopan mali smrekov ličar, Hylurgops palliatus, sledili so hrošči iz rodu Hylastes in vrsta Xyleborinus saxesenii. V ulovu smo odkrili tudi dve pri nas že prisotni tujerodni vrsti, in sicer Xylosandrus germanus in Gnathotrichus materiarius.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times