Affordable Access

Analiza ukrepov za rabo obnovljivih virov energije na ravni Evropske unije in Republike Slovenije

Authors
  • Krašovec, Aja
Publication Date
Aug 16, 2023
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Energija iz obnovljivih virov je ukrep pridobivanja ciste energije, ki je potreben za varstvo okolja. Izkorišcenost obnovljivih virov energije je nizka zaradi slabih podpornih shem, težav in neodobravanja umestitve tehnologij v prostor in težav pri prenosu energije na zastarelo elektricno infrastrukturo. Delo temelji na uporabi deskriptivne in komparativne metode. Glavni namen teh metod je predstaviti stanje na podrocju energije iz obnovljivih virov. Slovenija dosega cilj 25 odstotne bruto koncne porabe energije iz OVE za leto 2020. V letu 2021 je delež sicer ostal enak, vendar je Slovenija na dobri poti k doseganju cilja 27 odstotnega deleža bruto koncne porabe energije do leta 2030, katerega bo dosegla s pomocjo Nacrta za za okrevanje in krepitev odpornosti, ki je nastal kot odgovor na pandemijo COVID-19. Nacrt 'Pripravljeni na 55' doloca cilj najmanj 10 odstotnega deleža energije iz OVE v sektorju prometa za leto 2020, kar je Švedska dosegla z rekordnim 30,42 odstotnim deležem, Slovenija pa je dosegla 10,9 odstotni delež. Ugotovljeno je bilo, da je Švedska vodilna država v Evropski uniji na podrocju rabe obnovljivih virov energije, medtem ko se Slovenija v primerjavi z EU-27 nahaja na 11 mestu. Delo obsežno predstavi stanje energije iz OVE, našo zmoto o (ne)odvisnost od uvoza fosilnih goriv in pomanjkanje državne podpore za razvoj OVE, zato bi lahko koristilo stroki za pripravljanje ukrepov za izboljšanje stanja. Omejitev dela se izraža v obširni temi in hitro spreminjajoci energetski politiki. Laicni javnosti lahko delo pomaga z vidika lažjega razumevanja tematike in lažje predstave potrebnih ukrepov za prehod k brezogljicni družbi.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times