Affordable Access

Analiza pokritosti zahodne Slovenije s polnilnimi postajami za električne avtomobile

Authors
  • Hvala, Aljaž
Publication Date
Jul 27, 2023
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Ko govorimo o električnih avtomobilih, je naš prvi pomislek doseg takšnih avtomobilov, to pa posledično povežemo s časom potrebnim za polnjenje vozil in polnilno infrastrukturo. V tem diplomskem delu smo analizirali pokritost s polnilnimi postajami za električne avtomobile na treh ravneh Slovenije. Na makro ravni države, na mezo ravni goriške statistične regije ter na mikro, lokalni ravni izbranih lokacij v goriški statistični regiji. Na teh treh ravneh smo analizirali povezanost števila obstoječih polnilnic za e-vozila z dejavniki, ki predstavljajo element možnih uporabnikov in so tako z iskanjem novih možnih lokacij za postavitev električnih polnilnic močno povezani. Na makro ravni Slovenije smo izvedli analizo lokacij in števila polnilnic. Na mezo in mikro ravneh goriške statistične regije pa smo dodatno analizirali tudi polnilno moč. Ugotovili smo, da so obstoječe lokacije električnih polnilnic za avtomobile zmerno do (zelo) močno statistično povezane s številom prebivalcev, prihodi delavcev vozačev ter s številom (električnih) avtomobilov v občini (naselju), medtem ko je povezanost lokacij električnih polnilnic s prihodi obiskovalcev (s turizmom) skoraj neznatna oz. šibka. To velja tako za makro raven Slovenije, kot tudi za mezo raven goriške statistične regije. Zato smo dodatno analizirali pet lokalnih okolij v goriški statistični regiji, ki so z večjim številom turističnih obiskov najbolj obremenjena. Na lokalni ravni smo predlagali nekaj novih lokacij za postavitev električnih polnilnic.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times