Affordable Access

Analiza podjetniškega okolja in izbranih državnih ukrepov za spodbujanje podjetništva v Sloveniji

Authors
  • Šprah, Marjetka
Publication Date
Aug 10, 2023
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Podjetniško okolje oziroma ekosistem ima na nastajajoca, nova in ustaljena podjetja mocan vpliv, saj lahko podpira ali zavira njihovo poslovanje. Podjetniško okolje sestavljajo številna podrocja, ki ga sooblikujejo in ustvarjajo ustrezne pogoje za razvoj podjetništva. Pomemben del podjetniškega ekosistema je podrocje državnih ukrepov za podporo in spodbujanje podjetništva, ki soustvarja in krepi podjetniško okolje. V magistrskem delu je bilo celovito raziskano in analizirano podrocje podjetniškega ekosistema in podrocje državnih ukrepov v obliki spodbud za podjetja oziroma mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) v Sloveniji. S temeljito proucitvijo obravnavanih tem in s pomocjo analize podjetniškega okolja in analize rezultatov izvedenega anketiranja med slovenskimi MSP-ji so bili oblikovani odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja ter ugotovljene prednosti in pomanjkljivosti obravnavnih podrocij. Ena izmed pomembnejših ugotovitev magistrskega dela je, da je bila kakovost slovenskega podjetniškega okolja v vseh treh opazovanih letih nižja od povprecja evropskih držav. Prav tako je kljucnega pomena, da je kar 59 % anketiranih MSP-jev menilo, da v Sloveniji ni na voljo dovolj ustreznih in ucinkovitih državnih ukrepov v obliki financnih in vsebinskih spodbud za spodbujanje in podporo podjetništvu. Glede na vse pridobljene ugotovitve in rezultate analiz magistrskega dela je mogoce sklepati, da so na obravnavanih podrocjih v Sloveniji nujne spremembe. Na podlagi ugotovitev so bila oblikovana ter podana priporocila in predlogi ukrepov za izboljšave omenjenih podrocij. Ugotavljanje prednosti in pomanjkljivosti podrocja podjetniškega ekosistema in podrocja državnih ukrepov ter podana priporocila in predlogi izboljšav so izrednega pomena oziroma pomemben prispevek stroki, saj se oblikovalci politik in ostali kljucni deležniki na podlagi ugotovitev in celovitega razumevanja obravnavanih tem lahko ustrezno odzovejo in pripomorejo k izboljšanju ter krepitvi spodbudnega podjetniškega okolja v Sloveniji.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times