Affordable Access

ANALIZA ORGANIZACIJE VLADNIH SLUŽB

Authors
  • MARJANOVIĆ, BOJAN
Publication Date
Nov 18, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomskem delu je analizirano področje vladnih služb od leta 2000 do leta 2019, s poudarkom na vprašanju njihovega ustanavljanja in ukinjanja. Vladne službe so za vlado in predsednika vlade zelo pomembne. Vlada jih ustanavlja za pomoč pri izvajanju svojih funkcij, predvsem za organizacijsko, strokovno in drugo pomoč pri svojem delu. Vlada ima možnost, da sama ustanavlja oziroma ukinja večino vladnih služb, zato je bil naš namen v diplomskem delu raziskati institucionalno dinamiko tega področja, katere vladne službe so bile ustanovljene in so delovale v analiziranem obdobju, to je od leta 2000 do leta 2019, ter katere vladne službe so bile ukinjene, spremenjene ali preoblikovane. S pomočjo različnih raziskovalnih metod smo ugotovili, da se število vladnih služb znižuje, prav tako število zaposlenih v njih. Znižanje števila zaposlenih v vladnih službah pa ne pomeni nujno tudi zmanjšanja števila vseh javnih uslužbencev, ki opravljajo podporne naloge za vlado, saj so bili nekateri zaposleni ob reorganizacijah premeščeni v druge upravne organe. Glede na naloge ter število vladnih služb in njihovih uslužbencev lahko trdimo, da ima Vlada Republike Slovenije trenutno ustanovljene le tiste vladne službe, ki jih nujno potrebuje za svoje učinkovito delovanje.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times