Affordable Access

Analiza obsega razlivanja poplavnih voda zaradi naraščajoče gladine morja na območju mesta Izola

Authors
  • Bolčič, Luka
Publication Date
Jan 31, 2023
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V prvem delu diplomske naloge smo opisali podnebne spremembe in njihov vpliv na razlivanje poplavnih voda. Opisali smo tudi vpliv naraščanja gladine morja na poplavne vode in zakaj pride do pojava naraščanja gladine morja. Ozračje se zaradi podnebnih sprememb segreva in posledično pride do taljenja ledu, kar je eden od vzrokov za naraščanje gladine morja. Najpomembnejši razlog za naraščanje gladine morja je termična ekspanzija, ki je fizikalna lastnost, ko se vodne molekule z višanjem temperature širijo in zavzamejo večji volumen. Vedno bolj pogosti so ekstremni vremenski dogodki, ki povzročijo uničujoče poplave. V drugem delu naloge smo opisali situacijo poplavnih voda in naraščanja gladine morja v Jadranskem morju ob katerem leži mesto Izola. Poplave v Jadranskem morju so odvisne od plimovanja, padavin in vetra. V večini primerov nastanejo kot posledica kombinacije vseh treh vzrokov. V zadnjem delu naloge smo opravili analizo razlivanja poplavnih voda zaradi pričakovanega naraščanja gladine morja. Analizirali smo razlivanje poplavnih voda z različnimi scenariji povratnih dob poplav in pričakovanih dvigov srednje gladine morja. V pričujočem diplomskem delu smo ugotovili, da bo naraščanje gladine morja v prihodnosti močno vplivalo na intenzivnost poplavnih dogodkov. Ekstremne poplave pa bodo na slovenski Obali zaradi naraščanja gladine morja vse bolj pogoste.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times