Affordable Access

Analiza koncepta dolgotrajne oskrbe za slovenski prostor

Authors
  • Dimic, Valentina
Publication Date
Jul 30, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Uvod: Potrebe po storitvah dolgotrajne oskrbe so v vse večjem porastu, v Sloveniji pa trenutno še nimamo opredeljene njene definicije, pa tudi ne enovitega zakona, ki bi sistemsko urejal to področje. Trenutno je v javni razpravi predlog zakona o DO. Koncept dolgotrajne oskrbe se v različnih sistemih uporablja različno in se v slovenskem prostoru nekoliko razlikuje. Namen: Namen diplomskega dela je raziskati uporabo koncepta dolgotrajne oskrbe v slovenskem prostoru, kje vse se le-ta uporablja in v kakšnem pomenu. Metode dela: Uporabljena je bila metoda analize koncepta po Walker in Avant, s pomočjo katere je koncept dolgotrajne oskrbe razčlenjen na več pojmovanj. Narejen je prikaz opredelitev slovenskih avtorjev objavljenih člankov in uporaba pojmoma oziroma opredelitev storitev dolgotrajne oskrbe. Predstavljene so različne definicije dolgotrajne oskrbe, ki jo navajajo v različni literaturi. Rezultati: S pregledom strokovne in znanstvene slovenske literature in virov ter s pomočjo metode koncepta analize po avtorjih Walker in Avant smo prišli do rezultatov, ki so predstavljeni v osmih fazah. Predstavili in razložili smo definicije, ki se pojavljajo v slovenski literaturi, prikazali primere dobre in slabe prakse ter predhodne učinke in posledice storitev dolgotrajne oskrbe. Razprava in zaključek: Dolgotrajna oskrba je področje oskrbe, ki so jo najpogosteje deležni starostniki, redkeje otroci in ljudje v srednjem življenjskem obdobju. Storitve dolgotrajne oskrbe rabijo, ker zaradi starosti, telesne ali duševne bolezni in invalidnosti niso zmožni v daljšem časovnem obdobju opravljati osnovnih in podpornih dnevnih aktivnosti. Na podlagi pregledane literature smo naredili analizo koncepta dolgotrajne oskrbe in ugotovili, da zanjo ni enotnega poimenovanja ali razlage vsebin.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times