Affordable Access

Analiza bioklimatskih danosti izbranih lokacij v Sloveniji kot izhodišče za načrtovanje energijsko učinkovitih stavb

Authors
  • Brkopec, Fran
Publication Date
Sep 23, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomski nalogi smo s pomočjo programskega orodja BcChart v2.3 analizirali bioklimatske danosti izbranih lokacij v Sloveniji. Pri tem smo uporabili podnebne podatke iz obdobja 1961–2020. Prikazali smo vpliv meteoroloških parametrov na bioklimatski potencial lokacij s stališča človekove cone toplotnega udobja ter opisali teoretično ozadje programskega orodja BcChart, osnove podnebja in bioklimatike ter spremembe pasivnih načrtovalskih ukrepov v Sloveniji. V rezultatih je za posamezna desetletja prikazana sprememba cone toplotnega udobja, sprememba potrebe po senčenju in sprememba potrebe po osončenosti 11 lokacij na letni ravni glede na izhodiščno obdobje (1961–1970). Podrobneje je prikazana tudi sprememba cone toplotnega udobja in potrebe po senčenju na mesečni ravni pri tistih lokacijah, kjer je bila sprememba največja, najmanjša ali karakteristična. Tako so spremembe vidne tudi po mesecih, npr. v Bilju, kjer je bila sprememba največja pri coni toplotnega udobja ali v Novem mestu, kjer je bila sprememba največja v potrebi po senčenju. Vsi rezultati so prikazani kot sprememba dni v letu ali mesecu v odvisnosti od obdobja.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times