Affordable Access

Ammoniakdepositie op Natura-2000 gebieden Mariapeel, Deurnese Peel en Groote Peel : een uitwerking van een aantal scenario's ten aanzien van de ontwikkelingen van de landbouw en te nemen maatregelen en het effect daarvan op de ammoniakdepositie op de habitatgebieden in de Peel

Authors
  • Gies, T.J.A.
  • Bleeker, A.
Publication Date
Jan 01, 2008
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Op verzoek van Dienst Landelijk gebied heeft Alterra en ECN een effectenstudie uitgevoerd naar de ammoniakdepositie op de habitatgebieden in de Peel (Groote Peel en Maria- en Deurnese Peel). De studie geeft een uitwerking van een aantal scenario’s ten aanzien van de ontwikkelingen van de landbouw en te nemen maatregelen en het effect daarvan op de ammoniakdepositie op de habitatgebieden. Hierbij wordt er rekening gehouden met het interim toetsingskader Ammoniak en Natura 2000. Dit studiegebied strekt zich uit tot ca. 30 km rondom de habitatgebieden van waaruit de regionale bijdrage van stal- en opslagemissie aan de ammoniakdepositie komt. De resultaten en inzichten uit deze studie zijn bedoeld ter ondersteuning van de afwegingen die in de op te stellen beheerplannen voor de habitatgebieden in de Peel worden gemaakt.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times