Affordable Access

Ali je delo determinanta družbenoekonomskega položaja

Authors
  • Svetlik, Ivan
Publication Date
Jul 11, 2014
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Članek obravnava družbenoekonomski položaj zaposlitvenih kategorij in sicer zaposlenih, brezposelnih, neaktivnih ter samozaposlenih. Prikazan je njihov materialni in politični položaj, mobilizacija neformalnih virov ter njihovo vključevanje v družbeni prostor. Osnovna ugotovitev analize pa je, da obstaja polarizacija med sistemom zaposlenosti in samozaposlenostjo. To pomeni, da najugodnejši družbenoekonomski položaj zavzemajo zaposleni, pa tudi brezposelni in neaktivni. Samozaposleni kmetje in obrtniki pa so marginalizirana skupina. Za družbenoekonomski položaj posameznika tako ni ključno delo samo po sebi temveč politično institucionalni status dela, ki ga posameznik opravlja.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times