Affordable Access

Algoritmy pro výběr rysů založené na reliéfu / Relief-based Feature Selection Algorithms

Authors
  • Šenk, Jakub
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DSpace@VŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce popisuje fungování relief algoritmů a jak je lze využít k extrahování relevantních atributů (feature selection) za účelem předzpracování dat pro lepší práci. Vytvořena byla také experimentální aplikace s několika verzemi relief algoritmů k ověření funkčnosti algoritmů a provádění experimentů s následnou vizualizací výstupu v podobě shlukování nad zpracovanými daty. K závěru popíšeme praktické příklady a použití relief algoritmů v rámci předzpracování dat. / This master thesis describes how relief algorithms work and how to use them in extraction of relevant attributes (feature selection) to preprocess data. We made an experimental application with various implementations of relief algorithms to verify their functionality and to realize various experiments. Application includes visual output in form of clustering of processed data. As a conclusion we describe practical usages of relief algorithms in data preprocessing. / 460 - Katedra informatiky / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times