Affordable Access

AI – banbrytande möjlighet, eller hotfull fara? : En studie av den svenska nyhetsrapporteringen av AI efter lansering av Chat GPT-3.

Authors
  • Rogström, Sanna
  • Nilsson, Ann-Sofie
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka hur AI framställs i de två största kvällstidningarnadå ChatGPT-3 lanserades i november 2022 fram till mars 2023. Studien syftar till att ta reda på om framställningen av ämnet AI har varit övervägande negativt eller positivt genom att undersöka 50 publicerade artiklar från vardera tidning samt vidare analys av två artiklar.  Som metod har vi utgått från kvantitativ innehållsanalys samt Faircloughs tredimensionella kritiska diskursanalys där fokus har varit på textanalys. Som huvudresultat har vi kommit fram till att majoriteten av de analyserade artiklarna har övervägande negativ framställning och att tidningarnas rubriker, genom starka ordval tenderar att vara kraftfulla. I många av artiklarna förekom ord som var djupt förknippade med negativa associationer såsom dödlig, kriminella, risk mot mänskligheten som exempel.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times