Affordable Access

Agroforestry in het Zeeuwse landschap : Verkenning van de mogelijkheden van agroforestry in combinatie met akkerbouw in de provincie Zeeland met als uitgangspunt de Zeeuwse Bosvisie en de daarin beschreven landschap-zoekgebieden

Authors
  • Fuchs, Lennart
  • Schoutsen, Maureen
  • Rombouts, Piet
  • Selin Noren, Isabella
  • van der Maas, Rien
  • van der Sluis, Bart
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Deze notitie vat de (on)mogelijkheden, de kansen en de ontwikkelingen samen die nodig zijn voor de realisatie van méér agroforestry in Zeeland. Het geeft geen totaal- of eindbeeld; immers de kennisontwikkeling over agroforestry in Nederland is nog volop in ontwikkeling. De notitie kan daarom gezien worden als gedeeltelijke vertaling van de tot dusver (tot november 2021) opgedane kennis binnen het landelijke onderzoeksprogramma naar de Zeeuwse situatie. Ook is gekeken naar relevante literatuur en naar gespreksverslagen uit aanpalende onderzoeken en projecten in Nederland en Vlaanderen. De hoofdstukindeling is gemaakt op basis van de wensen van de Provincie Zeeland, opgesteld in overleg met de betrokken provinciale beleidsmedewerkers. Met hen is ook de focus bepaald op de onderwerpen die in deze notitie aan bod komen. Onderhavige notitie is zo opgezet dat het kan dienen als vertrekpunt voor discussie met direct betrokkenen bij de ontwikkeling van de Zeeuwse landbouw en om inspiratie te leveren voor de Zeeuwse agrarische ondernemer.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times