Affordable Access

Afrika i läroboken : En kritisk diskursanalys av läroböcker i geografi

Authors
  • Larsson, Jonna
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Afrika och afrikaner presenteras och skildras i läroböcker i geografi från 70-talet och framåt. Studien ämnar även ge en omfattande beskrivning av diskursens förändring. Genom en kritisk diskursanalys med utgångspunkt i postkolonial teori ämnar studien blottlägga etnocentriska, stereotypa och andrafierande uttryck och föreställningar i geografiska läromedel. I studien analyseras tio läroböcker från olika förlag och författare från 70-talet och fram till de böcker som används i nutida undervisning. Studien lyfter fram den allmänna bild av Afrika som läroböckerna förmedlar genom beskrivningar och skildringar av den afrikanska kontinenten, och huruvida den bilden understryker koloniala idéer och strukturer. Analysen visar på en tydlig förändring i läroböckerna övertid i avseende av förekomsten av stereotyper, etnocentrism och fördomsfulla uttryck. Vidare har beskrivningarna av Afrika och afrikaner i läroböckerna blivit mer nyanserade med en bredare representation av den afrikanska befolkningen. Fortfarande tenderar även de nyare läroböckerna att förmedla en utvecklingspessimistisk bild av Afrika, där västvärlden framstår som aktör för utveckling och välstånd.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times