Affordable Access

Diálogos a una pulgada del suelo: recuperar las creencias en una época interreligiosa / James W. Heising

Authors
Publisher
Universitat Ramon Llull
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

HEISING, James W. Dialogos a una pulgada del suelo. Recuperar las creencias en una época interreligiosa. Barcelona: Ed. Herder, 2005. D' acord amb una tradició mil.lenaria, els locals japonesos per a prendre el te havien de disposar d'un jardí ufanós, si no volien per- dre clientela. El costum diu que s'han de trobar a l'entrada, per tal que els clients puguin rentar-se les mans i preparar-se aixi ritualment per a la cerimonia del te. L'element més rellevant d'aquests jardins són unes estructures de pedra que, de forma aparentment capriciosa pero har- moniosa, condueixen l'aigua fins als clients. Aquestes pedres s'ano- menen tsukubai, que en japones significa ajupir-se, fent referencia al gest necessari per a fer les ablucions. Doncs bé, en un indret molt dis- cret del temple Ryoan-ji de Kyoto es troba un tsukubai on hi ha impre- sa, en el sentit de les agulles del rellotge, la sentencia següent: "L'únic que sé és com n'és, de suficient". Val a dir que la globalització arriba una mica arreu i que els qui tenen cura del saló de te, com si volguessin donar un cop de ma lingüístic al viatger despistat, hi han afegit una traducció en angles que fa aixi: I just know how to be contented. Fins i tot hom s'arrisca que algun dels res- ponsables del local es presti a descodificar la sentitncia assegurant que 323 ALOMA I Lectura cal interpretar-la com Acontenta't amb allb que tens o Jo només conec la satisfacció. Podem prescindir d'aquesta lectura, manifestament budis- ta, si tenim en compte que Tokugawa Mitsukuni, el donant del tsuku- bai, era un aferrissat partidari de la restauració de la cultura japonesa i de l'eliminació de totes les influPncies estrangeres ... Fent ara un salt cultural, cal recordar que Leibniz va dedicar molts anys de la seva vida a reflexionar sobre el principi de raó suficient, és a dir, sobre el convenciment que res no pot esdevenir, ni cap proposi- ció no pot ésser vertadera sense que hi hagi una raó suficient perquP aixo sigui com és

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F