Affordable Access

Els senyors de la Marina de la Selva (ss. XIII-XIV)

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

SINGLADURES 26.pmd 2 3 Els senyors de la Marina de la Selva (ss. XIII-XIV)* Alejandro Martínez Giralt·· Centre de Recerca d’Història Rural, Institut de Recerca Històrica Universitat de Girona Fa vuit-cents anys, l’espai comprès entre Arenys i Blanes i entre la Serralada Prelitoral i el mar era un territori dominat per diversos senyors feudals, la majoria dels quals controlava una sèrie de terres i rendes que tenien en feu com a vassalls d’altres senyors amb més poder. Fou precisament un d’aquests darrers, el vescomte de Cabrera, el que acabaria per donar una certa unitat a aquest territori. Aquesta unitat s’ha perdut en la memòria dels temps, perquè les divisions adminis- tratives contemporànies s’han bastit a partir d’altres elements. Així, tant els límits provincials com els comarcals han desdibuixat aquest antic espai. Fins i tot, el concepte d’Alt Maresme no acaba de semblar adequat, perquè significa excloure-hi Blanes, ara a la comarca de la Selva, i incloure-hi Tordera, que aleshores formava part del castell d’Hostalric.1 És per això que, i sense ànim de ferir sensibilitats, en les següents pàgines farem servir el concepte de Marina de la Selva i no d’Alt Maresme. L’objectiu d’aquest article és analitzar l’evolució política d’aquest territori entre els segles XIII i XIV, mostrant els mecanismes d’una societat feudal * Abreviatures emprades: ACA = Arxiu de la Corona d’Aragó; ADM = Arxiu Ducal de Medinaceli (segons l’inventari de l’Arxiu Històric d’Hostalric); ADG = Arxiu Diocesà de Girona; BC = Biblioteca de Catalunya. ·· Voldria expressar el meu agraïment a tots els qui han ajudat en l’elaboració d’aquest article, però, molt especialment, a l’amic Alexis Serrano Méndez per haver-me animat a escriure’l. 1. A l’entorn d’aquesta qüestió, vegeu PERE BENITO I MONCLÚS, Les parròquies del Maresme a la Baixa Edat Mitjana. Una aproximació des de les Visites Pastorals (1305-1447). Caixa d’Estalvis Laietana (Mataró 1992), 19-20. 2 4 S I N G L A D U R E S 2 6 on tant po

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments