Affordable Access

Prospectiva. Què passarà en biblioteconomia i documentació durant el 2006?

Authors
Publisher
Bibliodoc: anuari de biblioteconomia, documentació i informació
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

PROSPECTIVA. QUÈ PASSARÀ EN BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ DURANT EL 2006? La prospectiva publicada en el darrer Bibliodoc va cobrir el final de l’any del 2005 i la primera meitat del 2006. Es fa difícil apuntar noves tendències per a la segona meitat del 2006 ja que en molts casos la prospectiva elaborada pel 2005-06 fa referència a tendències generals que en- cara són vigents. Es tracta, doncs, d’una revisió i ampliació de la prospectiva ja elaborada pel Consell Editorial per a la primera meitat del 2006 Pel que fa a la biblioteca escolar, es continua treballant conjuntament des dels Departa- ments d’Educació i Cultura per tal d’impulsar les biblioteques escolars del país. En aquest sen- tit, continua la implementació dels programes d’innovació educativa Puntedu per a la millora de la biblioteca escolar i, de l’altra, el desenvolupament del nou sistema d’automatització per a les biblioteques escolars, l’ePèrgam, actualment en fase de proves. En relació amb les biblioteques universitàries, biblioteques públiques i la Biblioteca Na- cional de Catalunya, un cop feta l’adjudicació del concurs per a la compra del sistema de ges- tió bibliotecària a l’empresa Sirsi-Dynix (adjudicació que es va fer conjuntament entre les prin- cipals institucions bibliotecàries del país) que va concursar amb el programari Corinthian, les diferents institucions treballaran intensament durant els propers mesos per a la migració, adaptació i implementació del nou sistema. Paral·lelament, es farà un canvi important de for- mat bibliogràfic en totes aquestes institucions. Per últim, es continuarà tramitant el conveni entre les institucions que ha de permetre generar els serveis nacionals, com són el catàleg col·lectiu, la central de préstec o el carnet únic per a tots els usuaris. Tocant a l’àmbit de la biblioteca pública, es continua treballant amb l’escenari dels can- vis territorials i polítics que, en cas de produir-se, marcaran l’articulació en xarxes territorials del tot el Sistema Bibliotecari de

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments