Affordable Access

Reforma Europske unije – Lisabonski ugovor Urednici: Siniša Rodin, Tamara Čapeta i Iris Goldner Lang, Narodne Novine, Zagreb 2009., str. 410

Authors
Publisher
Faculty of law University of Split; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

847 Dr. sc. Arsen Bačić, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu REFORMA EUROPSKE UNIJE – LISABONSKI UGOVOR Urednici: Siniša Rodin, Tamara Čapeta i Iris Goldner Lang Narodne Novine, Zagreb 2009., str. 410 Uspoređujući američki i europski proces stvaranja ustava ugledni američki povjesničar Jack Rakove je svojedobno konstatirao da je povijesni američki proces, računajući od neuspješne konvencije u Annapolisu održane u rujnu 1786. godine do ratifi kacije Ustava od strane tada posljednje jedanaeste države, New York, u srpnju 1788. godine, trajao manje od dvije godine, što govori o impresivnosti tog pionirskog poduhvata u ustavotvorstvu u smislu njegove ekonomičnosti i učinkovitosti. S druge strane, suvremeni europski proces donošenja ustava ili ustavnog ugovora ili, sada bilo kakvog ugovora koji će reformirati Europsku uniju traje već mnogo duže i kraj mu je još uvijek neizvjestan. Sredinom rujna 2009. a to je mjesec u kojemu ispisujemo ovaj prikaz – EU kompozicija stoji na irskom kolosjeku. Dokle će ne zna se. Postoje li razlozi toga zastoja možda upravo u reformi Europske unije kako je koncipirana Ugovorom iz Lisabona od 13. prosinca 2007. godine? Odgovor na više pitanja iz toga ogromnoga i stalno evoluirajućeg kompleksa pruža nam netom izišla knjiga “Reforma Europske unije - Lisabonski ugovor” koju su pripremili i uredili stručnjaci Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: prof. dr. sc. Siniša Rodin i njegovi suradnici. Knjiga je sastavljena od dvanaest glava (I-XII) kojima prethodi predgovor kojega zajedno potpisuju urednici S. Rodin, T. Čapeta i I. Goldner-Lang. Glava I.: Siniša Rodin i Iris Goldner Lang: “Lisabonski ugovor od 13. prosinca 2007.- što je novo?” (str. 1.-26.); glava II.: Robert Podolnjak, “Od Laekena do Lisabona – uspon i pad Ustavnog ugovora” (str. 27.-66.); gl. III.: Iris Goldner Lang: “Novi institucionalni okvir-Europski parlament, Europska komisija, Vijeće ministara i Europsko vijeće” (str. 67.-88.); gl. IV.: Tamara Čapeta, “

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments