Affordable Access

ABDÜLHAK HÂMİD'İN ŞİİRİNDE BEN'İN GÖRÜNÜMÜ

Authors
Publisher
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Publication Date

Abstract

Abdülhak Hfunid Batı tesirindeki Türk şıırının öncülerindendir. Şiire bazı yenilikler getirmiştir. Bu yeniliklerden biri de şiirde kendi beninden, maceralarından, tutkularından bahsemıesidir. Bu tavrın arkasındaki etkenler ise, şairin kendi benine güveni, kendini önemsemesi, macera dolu bir hayat yaşamasıdır. Şiirlerinde onlara bu nedenle fazla yer verir. Bu makale onun şiirine bu noktadan bir bakıştır. ABSTRACTAbdülhak Hfunid (1852-1937) is one ofthc leading tigurcs of Turkish poetry which is under the influence ofWestcm poetry. He made some structura! and thematic changes in poems, one of which is that he tel!s hise own life, adventures and passions. Having contidenee in and attaching importance to himself, and living an adventurous life are the factors of such an attitude. Therefore, speaking of these subjects in his poems from this perspective.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments