Affordable Access

Of Which Gender Is the Word naočari (glasses)?

Authors
Publisher
Croatian philological society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Arhiv 2_2010.indd 219 DOI: 10.2478/10004-1254-61-2010-2027 Professional paper NORMALNE I GRANIČNE VRIJEDNOSTI MIKRONUKLEUS-TESTA NA LIMFOCITIMA PERIFERNE KRVI U ISPITANIKA OPĆE POPULACIJE REPUBLIKE HRVATSKE Nevenka KOPJAR*, Vilena KAŠUBA, Mirta MILIĆ, Ružica ROZGAJ, Davor ŽELJEŽIĆ, Goran GAJSKI, Marin MLADINIĆ i Vera GARAJ-VRHOVAC Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska Primljeno u veljači 2010. Prihvaćeno u ožujku 2010. Mikronukleus (MN) test na limfocitima periferne krvi jedna je od najvažnijih metoda koje se primjenjuju u citogenetičkom nadzoru. Osnovni preduvjet za primjenu nekog testa u svrhu nadzora profesionalno izloženih populacija jest poznavanje normalnih vrijednosti promatranoga biološkog pokazatelja (biomarkera) u kontrolnoj populaciji. Baze podataka na razini opće populacije moraju se redovito obnavljati novim podacima. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi normalne i granične vrijednosti MN-testa na limfocitima periferne krvi 200 zdravih ispitanika obaju spolova iz opće populacije Republike Hrvatske te ispitati koji čimbenici pridonose spontanom nastanku MN. Na razini istražene populacije utvrđeno je prosječno (6,90±3,32) MN (medijan 7 MN), dok je raspon pojedinačnih vrijednosti iznosio 0 do 18 MN u 1000 binuklearnih stanica. Gornja granična vrijednost dobivena izračunavanjem 95. percentila za cjelokupnu promatranu populaciju iznosi 12,5 MN na 1000 limfocita. Utvrđeno je da na spontani nastanak MN utječu spol, dob i navika pušenja. Žene u prosjeku imaju više vrijednosti svih parametara MN-testa od muškaraca, a u njih je bio i naglašeniji porast vrijednosti citogenetičkog nalaza zbog navike pušenja. Kako su literaturni podaci o utjecaju pušenja cigareta na nastanak MN kontradiktorni, planiran je nastavak istraživanja radi razjašnjavanja utjecaja dnevno utrošenog broja cigareta i ukupnog trajanja pušačkog staža na vrijednosti parametara MN-testa. Usporedba rezultata s literaturnim podacima potvrdila je da su d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F