Affordable Access

Advantages of Pre-cast concrete in Airport construction / Advantages of Pre-cast concrete in Airport construction

Authors
  • kuparowitzová, kristýna
Publication Date
Feb 05, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce je ekonomickým zhodnocením výhod prefabrikace v rozvoji infrastruktury se zaměřením na výstavbu letišť a její nezbytnosti pro krátké trvání projektu. Technologie prefabrikovaných panelů je vysvětlena v první části práce včetně specifik různých oblastí (objektů) letiště a jejich různých potřeb. Porovnání mezi prefabrikací a metodami betonáže na staveništi se provádí zejména s ohledem na dobu výstavby a finanční aspekty. Je analyzována případová studie plánované expanze a hypotetické rekonstrukce na letišti Barcelona El Prat a jsou učiněny následné závěry a doporučení. / This diploma thesis is an economical assessment of the advantages of prefabrication in infrastructural development with a focus on airport construction and its necessity for the project's short duration. The technology of precast panels is explained in the first part of the thesis including the specifics of different areas (structures) of the airports and their various needs. A comparison between precast and cast-in-place methods is performed regarding the construction time and financial aspects. Case study of the planned expansion and a hypothetical reconstruction at the Barcelona El Prat airport is analyzed and consequent conclusions and recommendations are made.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times