Affordable Access

Odlazak velikog populista i reforma Ustava

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

K OK 02.Skember.indd MEDICUS 2005. Vol. 14, No. 2, 337 - 339 337 Mirovinska reforma i mirovinski fondovi u Hrvatskoj Pension Reform and Pension Funds in Croatia Ante Škember Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 10000 Zagreb, Mihanovićeva 3 OSVRTI REPORTS Sažetak Starenje postaje globalnim fenomenom: s jedne strane produžava se prosječan životni vijek, a s druge se strane rađa sve manje djece, što, dakako, uzrokuje krizu javnoga mirovinskog sustava. Međutim, osim demografskih uzroka krize javnih mirovinskih sustava čiji se uzroci još mogu relativizirati, strukturalne promjene u svijetu rada (nezaposlenost i “atipična zaposlenost”), promjene u strukturi zaposlenosti i dramatična upozorenja o “kraju rada”, fenomeni su koji se ne daju relativizirati i ozbiljno produbljuju krizu mirovinskog sustava. Kad se fenomen starosti i restrukturiranja tržišta rada stavi u kontekst procesa globalizacije koji radi snažan pritisak na nacionalne ekonomije, onda postaje posve jasno da su reforme mirovinskih sustava prijeko potrebite, odnosno nužne. Ključne riječi: mirovinska reforma, mirovinski fondovi, stariji umirovljenici Summary Aging has become a global phenomenon that is caused by two factors: extended life expectancy and reduced natality. This, of course, has caused a crisis in the public pension system. However, in addition to demographic causes that can be generalised, structural changes on the labour market such as unemployment, „atypical employment“, changes in the employment structure and dramatic warnings about the “end of work” are the phenomena that cannot be generalised and that seriously aggravate the pension system crisis. If we put this phenomenon and the labour market restructuring in the context of globalisation, which exerts a signifi cant pressure on national economies, it becomes crystal clear that pension system reforms are indispensable. Key words: pension reform, pension funds, older pensioners Uglavnom se ocrtavaju dva pravca m

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments