Affordable Access

Sadržaj »Zbornika Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti« 1-10 (1954-1980)

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

SADRŽAJ »ZBORNIKA ZAVODA ZA POVIJESNE ZNANOSTI ISTRAŽIVAČKOG CENTRA JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI« 1—10 (1954—1980) Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije, vol. l, Zagreb 1954. 1. Marko KOSTRENĆIĆ, Historija i dijalektički materijalizam, 5—24 2. Vladimir MOŠIN, Filigranologija kao pomoćna historijska nauka, 25— —93 3. Antun MAVER, Catarensia, 95—109 4. Jakov STIPIŠIĆ, Razvoj splitske notarske kancelarije, 111—123 5. Leo KOŠUTA, Ubikacija benediktinskog samostana »Montis Garbi« na otoku Lošinju, 125—135 6. Vjekoslav ŠTEFANIĆ, Dvije frankopanske glagoljske darovnice Pavli- nima, 137—148 7. Vjekoslav ŠTEFANIĆ, Još tri glagoljske isprave bašćanskog notara Man- takovića iz g. 1514. i 1527., 149—153 8. Miljen ŠAMŠALOVIĆ, Diplomatska misija senjskog biskupa Jožefića god. 1526.—1527., 155—168 9. Seid M. TRALJIĆ, Palinićev bosanski zbornik, 169—187 10. Vladimir KOŠĆAK, Korespondencija Dubrovačke vlade s Nikolom Fran- kopanom i Petrom Zrinskim, 189—222 11. Mirjana GROSS, Propast starounionističke stranke u svijetlu izvještaja Mirka Bogovića, 223—249 Iz arhiva Jugoslavenske Akademije 12. Lujo ŠAVOR, Regesti isprava iz arhiva porodice Keglević g. 1700.—1853., 251—406 13. Ivan ERCEG, Šišićeve bilješke za povijest hrvatskih sabora u XVI. sto- ljeću, 40/—47£ Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije, vol. 2, Zagreb 1959. 14. Vjekoslav ŠTEFANIĆ, Glagoljski zapis u Čajničkom evanđelju i u Ra- dosavljevu rukopisu, 5—15 15. Vladimir MOŠIN, Slavenska redakcija Prologa Konstantina Mokisijskog u svijetlosti vizantijsko-slavenskih odnosa XII—XIII vijeka, 17—68 16. Sulejman BAJRAKTAREVIĆ, Jedan značajan turski dokumenat o po- buni u Makarskoj g. 1621, 69—74 247 17. Sulejman BAJRAKTAREVIĆ, Ottenfelsova orijentalistička zbirka u za- grebačkom Državnom arhivu, 75—130 18. Miljen SAMŠALOVIĆ, O zalaganju nekretnina u banskoj Hrvatskoj XVII stoljeća, 131—150 19. Seid M. TRALJIĆ, Prve kontramarke u talijanskom papiru prema mate- r

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments