Affordable Access

Радіовиявлення сигналів

Authors
Publisher
НАУ
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

УДК 621 УДК 621.12(043.2) Ю.В. Пепа РАДІОВИЯВЛЕННЯ СИГНАЛІВ Радіовиявлення сигналів в процесі радіомоніторингу ефіру достатньо складна задача, яку необхідно вирішувати під час пошуку небезпечних сигналів від радіозакладних пристроїв та радіоелектронних засобів, що розташовані у приміщенні на обмеженій території. Перша задача, що виникає в процесі приймання сигналів від радіоелектронних засобів, – це встановлення факту наявності корисного сигналу в прийнятому радіоколиванні. Ця задача носить назву задачі радіовиявлення. Задача радіовиявлення теоретично зводиться до відшукання визначеної системи правил, що дозволяє спостерігачеві вирішити міститься чи ні в прийнятому радіоколиванні корисний сигнал або ні. Необхідність встановлення такої системи правил пояснюється наступним. Прийняте радіоколивання – в залежності від того, міститься чи відсутній корисний сигнал – представляє собою суміш корисного сигналу з різного роду завадами, які завжди присутні в місці прийому, або лише одні завади. Тому наявність деякого радіосигналу в місці прийому ще не означає, що цей сигнал саме той, який необхідно виявити. В зв’язку з цим, перш ніж прийняти рішення, спостерігач за сукупністю ознак мав би можливість раніше відрізнити суміш корисного сигналу із завадою від чистої завади. Аналіз прийнятого корисного радіоколивання дозволяє зменшити кількість помилкових рішень, але не виключає їх повністю. Система правил аналізу прийнятого радіоколивання може бути названа оптимальною, якщо ці правила в найбільшій мірі задовольняють вимогам, що пред’являються до якості радіовиявлення. Для успішного рішення задачі радіовиявлення спостерігач повинен заздалегідь мати деякі відомості про корисний сигнал та завади і, за можливістю, повніше використовувати ці відомості під час аналізу прийнятого радіоколивання. Саме ці апріорні дані і дають можливість за сукупністю відмінностей між сигналом і завадою встановити факт наявності або відсутності корисного сигналу в прийнятому радіоколиванні. Тому оптимальна система правил

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments