Affordable Access

Techniek en alles wat van waarde is

Authors
Publisher
University of Twente
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

080929 Oratieboekje Brey met fotos NL 080929 Oratieboekje Brey met fotos NL 29-10-2008 15:17 Pagina 1 080929 Oratieboekje Brey met fotos NL 29-10-2008 15:17 Pagina 2 3 Techniek en alles wat van waarde is Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Algemene Wijsbegeerte, in het bijzonder filosofie van de techniek aan de Faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente op donderdag 9 oktober 2008 door Prof.dr. Philip A.E. Brey Voor Elly Techniek en A lles W at van W aarde Is 080929 Oratieboekje Brey met fotos NL 29-10-2008 15:17 Pagina 3 4 Inleiding Mijnheer de Rector Magnificus, mijnheer de dekaan van de Faculteit, beste familie, vrienden, collega’s en studenten, Net over de drempel van de 21e eeuw staan wij, nog grotendeels onwetend en onzeker over wat deze eeuw ons gaat brengen. Als we terugblikken naar de 20e eeuw, dan zien we een bijzonder bewogen tijdperk, waarbinnen groot- schalige maatschappelijke en technologische veranderingen zich hebben voorgedaan, veranderingen die door geen enkele inwoner van de 19e eeuw voorspeld hadden kunnen worden. Het verschil tussen de wereld van 1901 en die van het jaar 2000 is in alle opzichten gigantisch. Dit verschil is vooral toe te schrijven aan een niet aflatende reeks van innovaties die in het Westen hebben plaatsgevonden. Technologische, sociale, ideologische en politieke innovaties hebben de samenleving drastisch veranderd. Daarbij is veel welvaart gecreëerd en is veel verbeterd, maar zijn ook maatschappelijke problemen ontstaan of verergerd. Onze uitdaging, aan het begin van de 21e eeuw, is om nieuwe innovaties zo door te voeren dat we deze maatschappe- lijke problemen wél kunnen oplossen, en te voorkomen dat nieuwe proble- men ontstaan. Maar hoe doen we dat? In mijn voordracht zal ik betogen dat in dit proces een goede omgang met de maatschappelijke rol van technologie van essentieel belang is. Ik zal u vijf grote vraagstukken noem

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F