Affordable Access

Reintegratie machine:de nieuwe generatie jeugdinrichtingen binnen woonkernen

Authors
Publisher
Technische Universiteit Eindhoven
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Architectural Design
  • Architecture

Abstract

ARR 2010 4615 BWK Auteur R.E.B. Pel (Robert-Jan) 5061659 [email protected] Afstudeercommtssie prof. ir. Jan Westra, ir. Maarten Willems, ir Han lorzing. © R.E.B. Pel, 2010 Eindhoven, 8 Juli 2010 N SAMENVATTING De re-integratie machine geeft een eigentijds en verfrissend beeld over hoe om te gaan met gesloten jeugdzorg in relatie met de positiewijziging binnen de samenleving, zoals deze momenteel gaande is. We gaan terug naar de 18de eeuw. Jeugdinrichtingen zijn een relatief nieuw fenomeen in detentieland (zeker als we kijken naar de beperkt beveiligde inrichtingen) als we dat vergelijken met gevangenissen. De vraag op welke manier omgegaan moet worden met jongeren in detentie is voortdurend aan verandering/ verbetering onderheven. Professionals zijn het erover eens dat deze groep kwetsbare jongeren niet -zoals nu- achteraf op bedrijventerreinen moeten herintegreren, maar dat voor deze herintegratie juist de aanwezigheid van de samenleving van wezenlijk belang is. Dit leidde in het noorden van het land in combinatie met de definitieve scheiding in 2010 tussen civielrechtelijke en strafrechtelijkejongeren tot het uitwerken van een nieuwe gesloten (strafrechtelijke)jeugdinrichting in Heerenveen die zou moeten voldoen aan de huidige tijdgeest qua deliquenten opvang. Private jeugdzorgorganisaties voeren in de ontwikkeling van vernieuwende huisvesting de hoofdrol. Jeugdzorgorganisatie Het Poortje met reeds twee vestigingen in Groningen en Veenhuizen wil in Heerenveen een nieuwe vestiging openen die vernieuwend is qua positionering binnen de samenleving. Hierdoor zouden clienten zich minder buitengesloten voelen wat het herintegratiebeleid positief zal be'invloeden. Hiervoor is het dus van be lang datde inrichting zich openstelt naar de woonwijk en dat de woonwijk op zijn beurt z6 wordt ingericht dat dit mogelijk wordt. In het plan zoals die er nu ligt gebeurd dit mijn inziens te weinig (zie bijlage 1). Wanneer men

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments