Affordable Access

Wages, Taxes, Contributions and Pension in Developed Countries

Authors
Publisher
University of Zagreb, faculty of Law, Study centre for Social Work; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

KOK 07.Samija.indd MEDICUS 2005. Vol. 14, No. 2, 243 - 250 243 Suvremeni postupci u sprječavanju, ranom otkrivanju i liječenju raka prostate Contemporary Procedures in the Prevention, Early Diagnosis and Treatment of Prostatic Cancer Mirko Šamija Klinika za tumore 10000 Zagreb, Ilica 197 ZAŠTITA ZDRAVLJA STARIJIH OSOBA HEALTH CARE FOR THE ELDERLY Sažetak Rak prostate je iz puno razloga u samome vrhu interesa svjetske onkologije, a osobito zbog činjenice da se u novije vrijeme opaža ubrzan porast njegove pojavnosti te stope smrtnosti. Porast broja novooboljelih objašnjava se djelomice provođenjem programa ranog otkrivanja i produljenja prosječnog vijeka muškaraca, dok porast stopa smrtnosti upućuje na djelovanje i nekih drugih čimbenika. Danas je rak prostate najvarijabilniji zloćudni tumor koji ima velik raspon stupnjeva zloćudnosti, često nepredvidljivo i ćudljivo ponašanje te odgovor na liječenje. Danas je u svijetu rak prostate četvrti zloćudni tumor po učestalosti u muškaraca, iza raka pluća, želuca i debeloga crijeva, dok se u razvijenim zemljama nalazi na drugome mjestu. U SAD-u i Kanadi, ako ne računamo rak kože, vodeće je sijelo raka. Najvažniji rizični čimbenici za pojavu raka prostate jesu dob, rasa i obiteljska predispozicija, dok puno manji utjecaj imaju drugi čimbenici, primjerice profesionalna ekspozicija, alkohol, pušenje, vazektomija, zračenje, spolno ponašanje i prehrana. Upravo zbog još uvijek sa sigurnošću neutvrđenih čimbenika rizika, mogućnosti primarne prevencije vrlo su male. Unatoč kontroverznim stavovima glede učinka sekundarne prevencije, čini se kako rano otkrivanje raka ima svoje opravdanje i to ponajprije u muškaraca s obiteljskom anamnezom i kroničnom upalom prostate. U novije vrijeme postignut je napredak u dijagnostici i terapiji svih stadija bolesti. Ovo se posebno odnosi na veće mogućnosti radikalne radioterapije uvođenjem novih tehnika radioterapije (konformalna i IMRT), laparoskopske

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments