Affordable Access

Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Фінанси та фінанси підприємств” для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 – „Туризм”.

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Финансы
  • финансы предприятий

Abstract

ßêîâ.Ïèñ.10 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В.В. Димченко ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „Фінанси та фінанси підприємств” (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.020107 – „Туризм”) Харків – ХНАМГ – 2009 2 Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Фінанси та фінанси підприємств” для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 – „Туризм” / Укл.: В.В. Димченко – Харків: ХНАМГ, 2009. - 30 с. Укладач: В.В. Димченко Програми побудовані за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Рецензент: доц., к.е.н. К.О. Мамонов Рекомендовано кафедрою Облік і аудит (протокол № 1 від 27.08.2009 ) Димченко В.В., ХНАМГ,2009 3 ЗМІСТ Стор. ВСТУП.........................................................................................................4 1.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.............................................5 1.1. Мета, предмет та місце дисципліни...................................................5 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни..........................................6 1.3.Освітньо-кваліфікаційні вимоги..........................................................7 1.4. Рекомендована основна навчальна література..................................9 1.5. Анотації програми навчальної дисципліни Фінанси ……………11 2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ...........................14

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments