Affordable Access

In memoriam Jakov Stipišić (1920-2010) In memoram Ivan Knezović (1977-2011) In memoriam Zdenko Jajčević (1946-2011)

Authors
Publisher
Croatian Historical Society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

In MEMOrIaM Historijski zbornik _1_2011_kb.indd 295 18.01.2012. 22:40 Historijski zbornik _1_2011_kb.indd 296 18.01.2012. 22:40 287 Profesor jakov Stipišić (1920.-2010.) Jakov Stipišić rođen je 17. rujna 1920. u Vrboskoj na otoku Hvaru. Osnovnu je školu završio u rodnoj Vrboskoj, nižu klasičnu gimnaziju kod dominikanaca u Bolu na Braču, a višu u Du- brovniku. Godine 1946. upisuje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Romansku (XX.) grupu nauka, odnosno pod razdio A) talijanski jezik i književnost, B) latinski jezik i književnost, te C) latinski jezik i južnoslavenska književnost. Diplomirao je 19. lipnja 1950. godine. Za vrijeme studija pohađa u Historijskom institutu Jugoslavenske akademija znano- sti i umjetnosti, danas je to Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, tečaj pomoćnih povijesnih znanosti gdje se 1. ožujka 1951. zapošljava na mjestu asistenta za rad na arhivskoj građi. U istom Institutu provodi čitav radni vijek do umirovljenja 1984. godine. Pohađa specijalističke tečajeve na uglednim ustanovama u Parizu 1954.-1955., a kasnije na tečajevima u Historijskom insti- tutu sam predaje latinsku paleografiju, egdotiku, diplomatiku i kronologiju. Kao honorarni predavač od akademske godine 1958./1959. drži kolegij pomoćne povijesne znanosti na Od- sjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Poslijediplomskom studiju pomoćnih povijesnih znanosti Filozofskog fakulteta u Zadru Sveučilišta u Splitu također sudjeluje kao predavač. Radi na dovršavanju tzv. Smičiklasova zbornika (Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije – Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae). S Miljenom Šamšalovićem priprema izdanje najstarije diplomatičke građe i pod uredništvom Marka Kostrenčića izlazi 1967. godine Codex diplomaticus Regni Croatiae, Slavo- niae et Dalmatiae (sv. I., listine godina 743.-1100.). Nakon toga izdanja sa suradnicima radi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen 131 times
0 Comments
F