Affordable Access

Actualisatie van de grondwatertrappenkaart van holoceen Nederland : resultaten van het veldonderzoek

Authors
  • Hoogland, T.
  • Knotters, M.
  • Pleijter, M.
  • Walvoort, D.J.J.
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

De informatie over de diepte tot het freatische grondwater in het holocene deel van Nederland is verouderd, en daardoor niet goed bruikbaar bij milieu- en natuurbeleid, water- en bodembeheer en de inrichting van de leefomgeving. Dit rapport beschrijft de resultaten van het veldonderzoek waarin actuele informatie is verzameld over de seizoensfluctuatie van de grondwaterstand in het holocene klei- en veengebied.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times