Affordable Access

Actualisatie bodemkaart veengebieden : deelgebied en 2 in Noord Nederland

Authors
  • de Vries, F.
  • Brus, D.J.
  • Kempen, B.
  • Brouwer, F.
  • Heidema, A.H.
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

De bodemkaart onderscheidt allerlei bodemtypen met veenlagen ondiep in het profiel. Door oxidatie en klink neemt de veendikte geleidelijk af. Hierdoor treedt er een verschuiving op in bodemtypen; moerige gronden veranderen in minerale gronden en veengronden in moerige gronden. Vanwege deze dynamiek bij gronden met dunne veenlagen dient de bodemkundige informatie periodiek geactualiseerd te worden. Alle veengebieden in Friesland en een deel van de veengebieden in Drenthe, Groningen en Overijssel zijn opnieuw in kaart gebracht. Het project heeft geresulteerd in een veendiktekaart en een geactualiseerde bodemkaart.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times