Affordable Access

Access to the full text

Activity of zinc in the liquid Bi-In-Sn-Zn alloys determined by knudsen method

Authors
  • Zajaczkowski, A.
  • Gasior, W.
  • Onderka, B.
Type
Published Article
Publisher
Versita
Publication Date
Oct 01, 2012
Volume
57
Issue
3
Pages
837–843
Identifiers
DOI: 10.2478/v10172-012-0092-6
Source
De Gruyter
Keywords
License
Green

Abstract

Stosujac efuzyjna metode Knudsena pomierzono szybkosc ubytku masy cynku z ciekłych stopów Bi-In-Sn-Zn, w zakresie temperatur od 572 do 768 K. Badania zostały przeprowadzone dla stopów o stosunku zawartosci molowych Bi:In:Sn równym 2:6:2, 2:2:6 oraz 8:1:1. Wyniki badan zostały wykorzystane do obliczenia równowagowej preznosci par cynku nad ciekłymi stopami Bi-In-Sn-Zn, a nastepnie aktywnosci cynku. Stwierdzono, ze dla zbadanych stopów aktywnosc cynku wykazuje znaczne dodatnie odstepstwa od prawa Raulta.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times