Affordable Access

Ack Värmeland, du sköna : Före detta Jehovas vittnen berättar, om deras väg fram till avhopp, och livet efter

Authors
  • Erik, Öst
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad som leder till att man lämnar en verklighet, för att träda in i en annan. För att undersöka detta har fem före detta medlemmar av Jehovas vittnen intervjuats. För att belysa deras berättelser har flertalet teorier och tidigare forskning presenterats och använts i analysen. Anledningarna till att intervjupersonerna lämnat församlingen har varit ifrågasättanden som satts igång på antingen intern- eller extern nivå. På intern nivå rör det sig om värderingar i församlingen som inte stämt överrens med individens egna, eller levnadssätt efter hårda krav inom församlingen. På extern nivå har anledningarna till avhopp bestått av ett ifrågasättande som grundar sig i en jämförelse av verkligheten som vittne gentemot verkligheten i majoritetssamhället.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times