Affordable Access

Priličnost ili analogija, prenesnica ili metafora, leposlovka ili retorika (Tumačenja retoričko-lingvističkoga nazivlja u kajkavskih leksikografa 18. stoljeća)

Authors
Publisher
Crotian Philological Society
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Lingvistička Terminologija
  • Retoričko Nazivlje
  • Hrvatski Jezik
  • Povijest Jezika
  • Kajkavsko Narječje
  • Belostenec
  • Ivan
  • Jambrešić
  • Andrija

Abstract

U članku se prikazuje i analizira retoričko-lingvističko nazivlje u dvama najvažnijim kajkavskim leksikografskim ostvarenjima 18. stoljeća: Ivana Belostenca i Andrije Jambrešića. Nastoji se pokazati koliki je njihov udio u razvoju hrvatske jezikoslovne misli i stvaranju hrvatskoga nazivlja kako retoričkog tako i lingvističkog.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments