Affordable Access

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe gắn máy tay ga của người dân thành phố Hồ Chí Minh :

Authors
Publisher
Đại học Kinh tế TP.HCM,
Publication Date
Keywords
  • Quản Trị Tiếp Thị--Hành Vi Khách Hàng

Abstract

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe tay ga của người dân TP.HCM và phát triển thang đo của các yếu tố này. Xây dựng và kiểm định mô hình các yếu tố quyết định mua xe tay ga của người dân TP.HCM. Đề xuất một số kiến nghị nhằm thu hút khách hàng cho các nhà sản xuất và phân phối xe máy tay ga tại thị trường TP.HCM.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.