Affordable Access

Abortus in društvo gibanje za življenje v Sloveniji

Authors
  • Sakelšek, Špela
Publication Date
Oct 06, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Pravica do umetne prekinitve nosečnosti je ena izmed temeljnih reproduktivnih pravic žensk. V Sloveniji je ženskam omogočeno uveljavljanje te pravice, čemur določene skupine nasprotujejo. V tem zaključnem delu je predstavljeno zgodovinsko ozadje legalizacije abortusa, s poudarkom na področju Slovenije v času socializma. Poleg tega je prikazan tudi odnos Katoliške cerkve do socialistične države in do abortusa. Slovenija ima dolgo tradicijo nasprotovanja pravici do abortusa. V zadnjih tridesetih letih pa je bilo možno zaznati porast diskusij o abortusu. Analiza diskurza o abortusu temelji na Foucaultovem razumevanju diskurza kot nečesa, kar je neposredno vezano na in odvisno od institucij. V tem delu so tako analizirana besedila z antiabortusno vsebino, in sicer papeški dokumenti, časopisni in znanstveni članki ter članki spletnih strani. V nadaljevanju pa je poudarek na povezavi med institucijo Katoliške cerkve in društvom Gibanje za življenje, ki zagovarja tradicionalne krščanske vrednote in se sklicuje zlasti na Sveto pismo. Povezava med različnimi protiabortusnimi organizacijami je vidna tudi v organizaciji dogodka Pohod za življenje, pri kateri sodelujejo predstavniki Katoliške cerkve, člani in članice organizacij civilne družbe ter člani in članice desnih političnih strank.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times