Affordable Access

Abiotische typering van bostypen in Nederland; vochtregime, zuurgraad, voedselrijkdom en humusvormen

Authors
  • de Waal, R.W.
  • Hommel, P.W.F.M.
Publication Date
Jan 01, 2005
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Volgens de systematiek van de Staatsbosbeheer -catalogus van vegetatietypen telt Nederland exact 100 verschillende bostypen. Voor elk van deze typen werd een inschatting gemaakt van de abiotische randvoorwaarden met betrekking tot vochtregime, zuurgraad en voedselrijkdom, en van de humusvorm. Dit gebeurde aan de hand van – merendeels ongepubliceerde – representatieve, recente vegetatieopnamen in combinatie met bodembeschrijvingen afkomstig van dezelfde locaties. De resultaten worden gepresenteerd in tabelvorm. Aanbevelingen voor nader onderzoek naar de terreincondities van de bostypen zijn toegevoegd

Report this publication

Statistics

Seen <100 times