Affordable Access

Veri zarflama analizi ve kümeleme analizi ile Türkiye sigortacılık sektöründeki firmaların performanslarının karşılaştırılması

Authors

Abstract

Çalışmanın amacı, hayat ve hayat dışı olmak üzere sigortacılık sektöründeki şirketlerin performanslarının Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Kümeleme Analizi (KA) kullanılarak karşılaştırılmasıdır. Çalışmada öncelikle her iki gruptaki sigorta şirketlerinin 31.12.2005 tarihli finansal tablolarından elde edilen verilerle VZA skorları hesaplanmış, KA ile firmalar finansal oranlarına göre performans gruplarına ayrılmıştır. Sektördeki etkin şirketler VZA’ ya göre tespit edildikten sonra etkin olmayan şirketlerin etkin hale gelebilmeleri için yol gösterici potansiyel iyileştirme oranları da hesaplanarak önerilerde bulunulmuştur. Çalışmanın son bölümünde ise VZA yönteminin sonuçlarıyla hiyerarşik olmayan kümeleme analizinin sonuçları karşılaştırılmıştır. Hayat dışı sigorta şirketleri açısından bu iki yönteme göre elde edilen sonuçların birbiriyle tutarlı olduğu belirlenmiştir

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments