Affordable Access

Standardisert erstatning til barn. : Er erstatningsnivået rimelig?

Authors
Publisher
University Of Oslo
Publication Date
Keywords
  • Vdp:340

Abstract

Oppgaven tar for seg det standardiserte erstatningsnivået til barn etter skl. § 3-2a vurdert opp mot bla. den individuelle erstatningsutmålingen etter skl. § 3-1 og § 3-2, nivået etter yrkesskadeforskriften, neddiskontering av beløpet i forhold til skadelidtes alder, verdisikring i forhold til G eller industriarbeiderlønn, forskjell i den medisinske invaliditeten og den ervervsmessige uførheten, husmortap og tap av pensjonspoeng.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments