Affordable Access

UTJECAJ DOMINANTNE I NEDOMINANTNE STRANE TIJELA NA SPECIFIČNU USPJEŠNOST U TAEKWONDOU

Authors
Publisher
Faculty of Kinesiology; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Sportska Uspješnost
  • Asimetrija
  • Razlike Po Spolu
  • Sport Performance
  • Body Asymmetry
  • Gender Differences

Abstract

Radi utvrđivanja spolnih razlika u lateralnoj motoričkoj dominaciji te njihova utjecaja na uspješnost izvođenja nožnih tehnika u taekwondou, provedeno je istraživanje na uzorku od trideset devet djevojčica i osamnaest dječaka, u dobi od 10±2 godine. Mjerenja su u svrhu procjene lateralne motoričke dominacije provedena u dvije etape: (1) mjerenje motoričkih sposobnosti na obje strane tijela; (2) procjena razine izvođenja nožnih tehnika u taekwondou (prednjeg i kružnog udarca) u lijevu i desnu stranu. Prema rezultatima t-testa, postoje značajne razlike po spolu u uspješnosti usvajanja prednjeg i kružnog udarca lijevom i desnom nogom i u fleksibilnosti, a utvrđene su i značajne razlike u motoričkim sposobnostima lijeve i desne strane tijela procijenjene varijablama jakost hvata maksimalne snage i frekvencije pokreta ruku i nogu (p<.05). Prema rezultatima regresijske analize u dječaka je utvrđena značajna linearna povezanost između motoričkih sposobnosti mjerenih na lijevoj i desnoj strani tijela te izvođenja nožnih tehnika na dominantnoj i nedominantnoj strani (MC od ,75 do ,81), dok je na uzorku djevojčica značajna linearna povezanost s izvođenjem nožnih tehnika utvrđena samo s motoričkim varijablama mjerenima na lijevoj strani tijela. Dominantna lateralna motorika i razlike zabilježene po spolu u konačnici ne definiraju asimetriju u izvedbi pojedinih tehnika.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F