Affordable Access

Nieuws van het Zwin: 25 april 1979

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Breeding Season
  • Observation
  • Aves [Birds]
  • Belgium
  • Het Zwin Natuurreservaat

Abstract

NIEUWS VAN HET ZWIN : 25 april 1979. 1. Twee speciale vroege morgenwandelingen worden ook dit jaar geörganiseérd. Deze gaan dnor in het duingebied bij het reservaat van het Zwin. We zullen er ondermeer de zang van nachtegalen en andere zangvogels beluisteren. Afspraak : dinsdag 1 mei om 5 u, 's morgens ; maandag 4 juni (Sinksenmaandag) om 4 u. bij de ingang van het reservaat. 2. In de verzamelingen gaat het broedseizoen verder : - 7 paartjes ooievaar (Ciconia ciconia) broeden of bouwen een nest ; -de oehoe's (Bubo bubo)kweken 3 jongen op ; een tweede paar broedt ; - zowat overal in de duinbosjes broeden grauwe ganzen en wilde eenden, evenals verscheidene zangvqgelsoorten. We dringen er bij de bezoekers en ook bij de leraars erg op aan dat ze er zbrg voor dragen dat hun kinderen en leerlingen de aangelegde paden niet verlaten. 3. Tengevolge van het koude weer dat we in maart en ook be- gin april kenden heeft de broedperiode in het schorrege- bied een duidelijke vertraging opgelopen. Toch zijn er momenteel ongeveer 5.000 paartjes kokmeeuw aan het broeden, verspreid over enkele kolonie 1 s. Tussen deze duizenden meeuwen bevinden zich eveneens 3 exempla- ren van de zeldzame zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus); dit is een_mediterrane sog;r:t. Eén ex. broedt Z€):),.fs. 4. De maanden april en mei zijn een interessante periode om de terugkeer van onze zomergasten te noteren die er- gens in Afrika de winter hebben doorgebracht. In het Zwin noteerden we volgende eerste data : - fitis (Phylloscopus trochilus) 5 april ; - tapuit (Oenanthe oenanthe) 5 april ; gele kwikstaart (Motacilla flava) 5 april ; gekraagde roodstaart (Phoenicurus .phoenicurus) 12 apr.; - nachtegaal (Luscinia megarhynchos) 19 april ; - boerenzwaluw (Hirundo rustica) 5 april. 5. Enkele zeldzame waarnemingen : van half maart tot half april werden boven het reser- vaat 11 waarnemingen van rode wouwen (Thlilvus milvus) op trek gedaan ; sinds 19 april verblijft een lepelaar (Platalea

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F