Affordable Access

ABB:S UTVECKLING AV GUANXI - en studie av mellanhänder och anställning av lokalbefolkning i Kina

Authors
  • Li, Tan
  • Tibell, Jannicke
Publication Date
Jan 01, 2004
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Unknown
External links

Abstract

A1215 Det har visat sig att skapandet av relationer, guanxi, har en stor inverkan på ett företags prestation på den kinesiska marknaden. Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka om och i så fall hur mellanhänder och anställning av lokalbefolkning har påverkat ABB:s utveckling av guanxi. Vi har genomfört två intervjuer med anställda på ABB och vi har även använt oss av sekundära källor. Undersökningen visar att både användning av mellanhänder och anställning av lokalbefolkning har påverkat ABB:s utveckling av guanxi. Mellanhänder har genom att förmedla kontakter bidragit till att företaget har utvecklat guanxi. I och med att ABB har anställt lokal befolkning med god insikt och erfarenhet av den kinesiska kulturen har skapandet av guanxi underlättats. Det har även visat sig att ABB:s anställning av lokalbefolkning har haft en positiv påverkan på hela företagets verksamhet i Kina.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times