Affordable Access

Laboratory test values as proof of hipersensitivity in patients with positive dermatological test on home dust and house dust mites

Authors
Publisher
General hospital Zadar
Publication Date
Keywords
  • Atopija
  • Laboratorijski Testovi
  • Kućna Prašina
  • Atopy
  • Laboratory Tests
  • House Dust

Abstract

Uvod: Alergijske bolesti su danas u izrazitom porastu. Unatoc tome što su testovi za dokaz alergije vec dugo prisutni u svakodnevnoj praksi, dijagnoza alergije i dalje ostaje složena s obzirom da ne postoji jedinstven i egzaktan test za dokazivanje preosjetljivosti. Svrha našega rada bila je ispitati vrijednost svakodnevnih laboratorijskih dijagnostickih testova na skupini djece s preosjetljivošcu na kucnu prašinu i grinje. Bolesnici i metode: Prospektivno ispitivanje provedeno je u Službi za zaštitu zdravlja djece Opce bolnice u Zadru, a obuhvatilo je skupinu od 64 djece oboljele od astme i drugih alergijskih bolesti s preosjetljivošcu u prick testu na kucnu prašinu i grinje. Svim ispitanicima uzeta je detaljna obiteljska i osobna anamneza, ucinjen je klinicki pregled, objektivno mjerenje plucne funkcije spirometrijom u djece starije od 7 godina, te kožno testiranje. Svi ispitanici testirani su metodom uboda u volarnu stranu podlaktice na kap alergena. Odredena su i ukupna i specificna IgE protutijela, broj eozinofilnih granulocita u perifernoj krvi, Dunger test, citološki obrisak sluznice nosa, te serumski eozinofilni kationski protein. Statisticka obrada podataka ucinjena je na osobnom racunalu, a statisticki znacajnim držane su vrijednosti P < 0.01. Rezultati: Oboljela djeca bila su u dobi od 4 do 15 godina života. Od 64 djece, njih 39 (61%) bilo je muškog spola, dok je 25 djece (39%) bilo ženskog spola. Obiteljska anamneza bila je pozitivna na alergiju kod 28 (44%) oboljele djece. Kod 24 od 64 (37%) bolesnika uz kucnu prašinu i grinje, dokazana je i preosjetljivost na jedan ili više peludnih alergena. Vecina oboljele djece, imala je klinicke simptome rinitisa ili rinitisa u kombinaciji s konjunktivitisom. Od ukupnog broja oboljele djece vecina živi u gradskoj sredini. Statisticki znacajnim za dokaz preosjetljivosti na kucnu prašinu kod oboljele djece pokazali su se: povecani broj eozinofila u citološkom obrisku nosne sluznice, ImmunoCAP Total IgE (ukupni IgE) i UniCAP test (specificni IgE), P < 0.01. Zakljucak: Tri od ispitivanih šest laboratorijskih dijagnostickih testova, pokazalo je visoku specificnost za potvrdu alergije kod bolesnika s preosjetljivošcu na kucnu prašinu u kožnom testu. Sva tri navedena testa neophodna su u svakodnevnom radu s atopicarima.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.