Affordable Access

Laboratory test values as proof of hipersensitivity in patients with positive dermatological test on home dust and house dust mites

Authors
Publisher
General hospital Zadar
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Atopija
  • Laboratorijski Testovi
  • Kućna Prašina
  • Atopy
  • Laboratory Tests
  • House Dust

Abstract

Uvod: Alergijske bolesti su danas u izrazitom porastu. Unatoc tome što su testovi za dokaz alergije vec dugo prisutni u svakodnevnoj praksi, dijagnoza alergije i dalje ostaje složena s obzirom da ne postoji jedinstven i egzaktan test za dokazivanje preosjetljivosti. Svrha našega rada bila je ispitati vrijednost svakodnevnih laboratorijskih dijagnostickih testova na skupini djece s preosjetljivošcu na kucnu prašinu i grinje. Bolesnici i metode: Prospektivno ispitivanje provedeno je u Službi za zaštitu zdravlja djece Opce bolnice u Zadru, a obuhvatilo je skupinu od 64 djece oboljele od astme i drugih alergijskih bolesti s preosjetljivošcu u prick testu na kucnu prašinu i grinje. Svim ispitanicima uzeta je detaljna obiteljska i osobna anamneza, ucinjen je klinicki pregled, objektivno mjerenje plucne funkcije spirometrijom u djece starije od 7 godina, te kožno testiranje. Svi ispitanici testirani su metodom uboda u volarnu stranu podlaktice na kap alergena. Odredena su i ukupna i specificna IgE protutijela, broj eozinofilnih granulocita u perifernoj krvi, Dunger test, citološki obrisak sluznice nosa, te serumski eozinofilni kationski protein. Statisticka obrada podataka ucinjena je na osobnom racunalu, a statisticki znacajnim držane su vrijednosti P < 0.01. Rezultati: Oboljela djeca bila su u dobi od 4 do 15 godina života. Od 64 djece, njih 39 (61%) bilo je muškog spola, dok je 25 djece (39%) bilo ženskog spola. Obiteljska anamneza bila je pozitivna na alergiju kod 28 (44%) oboljele djece. Kod 24 od 64 (37%) bolesnika uz kucnu prašinu i grinje, dokazana je i preosjetljivost na jedan ili više peludnih alergena. Vecina oboljele djece, imala je klinicke simptome rinitisa ili rinitisa u kombinaciji s konjunktivitisom. Od ukupnog broja oboljele djece vecina živi u gradskoj sredini. Statisticki znacajnim za dokaz preosjetljivosti na kucnu prašinu kod oboljele djece pokazali su se: povecani broj eozinofila u citološkom obrisku nosne sluznice, ImmunoCAP Total IgE (ukupni IgE) i UniCAP test (specificni IgE), P < 0.01. Zakljucak: Tri od ispitivanih šest laboratorijskih dijagnostickih testova, pokazalo je visoku specificnost za potvrdu alergije kod bolesnika s preosjetljivošcu na kucnu prašinu u kožnom testu. Sva tri navedena testa neophodna su u svakodnevnom radu s atopicarima.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F