Affordable Access

Het Visscherijblad 5 augustus 1939

Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Marine Fisheries
  • Ane
  • Belgium

Abstract

ZEVENDE JAARGANG. — Nr 31. P R IJ S : 60 C E N T I E M E N ZATERDAG 5 AUGUSTUS 1939. »IBÜPUWW1» ^ j l lagpp' f —rwww w w »P t L I C H T E N AUGUSTUS uit aan i D 4.07 19.30 2 W 4.09 19.29 3 D 4.10 19 27 4 V 4.12 19.26 5 z 4.13 19.24 6 Z 4.15 19.22 7 M 4.16 19.20 8 D 4.18 19.19 9 W 4.19 19,17 10 D 4.21 19.15 II V 4.22 19.13 12 z 4.24 19.1 1 13 z 4.25 10.09 14 M 4,27 19.08 15 D 4 28 19.06 16 W 4 30 ! 9 04 17 D 4.31 1902 18 V 4.33 19.00 19 z 4.35 18.58 20 Z 4.36 18.56 21 M 4.38 18.54 22 D 4.39 18.52 23 W 4.41 18.50 24 D 4.42 18.48 25 V 4.44 18 46 26 Z 4.45 18.44 27 Z 4.47 13.41 28 M 4.49 18 39 29 D 4.50 18.37 30 W 4.52 18.35 31 D 4.53 18.33 Deze tabel geeft tiet wezenlijk uur volgens de zon. H O O G - W A T E R AUGUSTUS . W E T E N S C H A P . N I J V E R H E I D . H A N D E L _ 1 D 0.43 13.00 2W 1.15 13.32 3 D 1.51 14.02 4 V 2.21 14.34 5 Z 2.51 15.04 6 Z 3.31 1.5.38 7 M 4.10 16 18 8 D 4.52 1 7.06 9W 5.47 18.06 10 D 6.54 19.23 1 1 V 8.15 20.45 12 Z 9.30 21.53 13 Z 10.31 22 52 14 M 1 1.23 23.43 15 D — 12.08 16W 0.29 12.53 1 7 D 1.14 13.36 18 V 2.01 14.20 19 Z 2.46 15.03 20 Z 3.34 15,46 21 M 4.23 1 Ó.56 22 D 5.15 1 7.33 23W 6.18 18.44 24 D 7.39 20 1 1 25 V 9.01 21.28 26 Z 10.07 22.26 27 Z 10.56 23.10 28 M 11.35 23.49 29 D — 12.07 30W 0.21 12 38 31 D 0.52 13 05 Van af 9 April tot 7 Oc tober toonen de uu rwerken aan and één uur later. Drukkerij en Bureel : Telefoon ; 73.758 Tel. Huis: 73.910 N IEUW POORTSTW ., 44, OOSTENDE Postcheckrekening 1070.9S Verschijnt eiken Zaterdag Bestuurder-Eigenaar : P. VANDENBERGHE Handelsregister 5327 ABONNEMENTEN : BINNENLAND. — Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan­ den 15 fr. ; ,3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr. De U itvoer van Visch naar Engeland en de Reeders Verleden week ontvingen we vau de Vereenigde Visschersreeders een yi.hri;- ven over de kwestie van den uitvoer van visch naa r Engeland en de verkoop al­ daar door onze visschersvaartuigen. We schreven toen dat in dit a

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F