Affordable Access

Notes sobre Malacologia Catalana III : Alguns moluscs dels voltants de Tarrasa

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Notes sobre Malacologia Catalana III : Alguns moluscs dels voltants de Tarrasa 8 S IH,,riri a-t (: AT%I .., i, IIi^.i,^i iA N^ri kA i Ill Algcans moluses dels voltants de Tarrasa Un dels fenbmens mes curiosos de la hidrologia subterrAnc:t s dell mes dunes d'esser visitats, sbn les fonts intermitents; aquestes dens quc :tb periodicitat regular o irregular, abocan cornunment grams caudals d'aigua, que s'estroncan cone per art d'encantament, per at tornar a apareixer amh to mtteix can dal, despres de un interval de hores, dies, mesos i fins gm's de complert repos. Durant to temps en que t'autorisada paraulat del mai prow plorat mestre Aln. Font i Sague, m iniciit en los secrets de la ciencia geologica, vain- poguer visitar en les excursions de prActica que orgy visit, els mes variats exemples d'estratigrafia, erosib, jasciments metallilers, fonts medicinals i termals, etc., tint nombrosos en nostrn terra corn en el pais en que ho puguin esser res. No obstatnt, a pesar de son bon desitj no'ns fou possi- hle visitar cap font intermitent, puix aquestes o be eran molt llunv de Barcelona o qu:tn voliam visitar-les no rajatvan. Mori moil estimat mestre (D. 1'h, p.) i passaren alguns anys, tins que en ocasit', imprevista me fou proporcionat to gig de veure to que tant desitj:tvut. El company- de mas millers e.. cursions, nostre bon consoci Mn. Faurat i Sans, va presentar ,c'm a casa dient: Ovol venir a visitor una font intermitent a Tarrasa? Sens pensar-m hi vaig aceptrtr tot seguit, i al cap de una Nora i mitja ja erem a Tarrasa, i amb altra horn to ca- rruatge ens portava a poques passes del tint interessant corn desitjat Iloc. Era aquest en una de les valls immediates i atluent a la en que hi ha bastit to grandiOs pantano que surteix d'aiguas :I dita poblacia, i en to ]to(, conegut amh to nom de Cane (/'C u l;uitart. A'erament, era una font caudth' a. Anil) aixordadora remor queia desde ample forat, situ:tt a dos metres de terra unit massy de aigua que convertia en riuhet to

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F