Affordable Access

Cèl.lules mare i clonatge terapèutic: la nova medicina regenerativa

Authors
Publisher
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Annals Medicina 93-1.qxd Vidre i mirall: seguretat del pacient (3) Millora de la seguretat del pacient mitjançant programes de conciliació de la medicació Cristina Roure1,Maria Queralt Gorgas2, Carles Codina3 1Servei de Farmàcia. Consorci Sanitari de Terrassa. Secretaria de la Junta de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC); 2Servei de Farmàcia. Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell; 3Corporació Sanitària Clínic. Barcelona. Nota:Aquest estudi ha estat finançat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en el marc de l’Aliança per a la Seguretat dels Pacients. Correspondència: Cristina Roure Servei de Farmàcia. Consorci Sanitari de Terrassa Carretera de Torrebonica, s/n 08227 Terrassa Tel. 937 310 007 Adreça electrònica: [email protected] Annals de Medicina 2011; 94: 50-56. 50 Antecedents i introducció Els sistemes sanitaris s’enfronten actualment a un repte en la millora de la seguretat que supera en magnitud i complexitat als existents en qualsevol altra activitat. L’antic sistema de seguretat basat exclusivament en la infal·libilitat individual dels professionals ha fracassat, tal com mostra l’informe To err is human: Building a safer health system de l’Institute of Medicine dels EUA1. Aquesta estratègia, abandonada fa ja molt de temps per altres sectors més segurs com l’aviació o la indústria nuclear, ha de ser substituïda per un nou paradigma: hem de ser capaços de redissenyar els nostres processos i construir un sistema sanitari més segur2. Els errors de medicació són la primera causa d’ia- trogènia als hospitals, tal com mostren estudis clàssics com el Harvard Medical Practice Study, realitzat en hos- pitals de Nova York a finals de la dècada dels 803, o l’es- tudi ENEAS realitzat a Espanya el 20054, que va mostrar que fins al 9,3% dels pacients ingressats en un hospital pateix algun efecte advers relacionat amb l’atenció sanitària i en el 37,4% dels casos la causa és l’ús de medi- caments. Les deficiències en la comunicació de la informació són

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F