Affordable Access

Uz temu - Depopulacija Hrvatske

Authors
Publisher
Institute of Social Sciences IVO PILAR
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

DEPOPULACIJA HRVATSKE PredstavljajuCi u veljaCi 1992. godine knjigu "Depopulacija u Hrvatskoj: korijeni, stanje, izgledi", obratio sam se, kao autor, nazocnima kratkim govorom. Izmeau ostalog rekao sam sljedeee: "Rukopis sam zavrsio koncem lipnja 1990. godine, tako da su zadnji podatci, koji su koristeni u analizi, oni iz 1981. godine. Meautim, prethodni rezultati popisa 1991. govore da se nepovoljna tendencija populacijskog prainjenja velikog dijela Hrvatske nastavlja nesmanjenom snagom. Dakle, dolazi vrijeme jacanja demograf- skih lomova. To, slikovito reeeno, znaCi da bi moiebitno sljedeee izdanje ove knjige (re- cimo, za deset godina) moralo imati naslov 'Depopulacija Hrvatske', a ne kao sada 'Depopulacija u Hrvatskoj'. Naime, za sada proces depopulacije nije zahvatio ukup- no stanovnistvo (iz popisa u popis biljeiimo skroman i sve manji porast), ali ce se to uskoro dogoditi nastave Ii se sadasnje demografske prilike. Kad kaiem sadasnje, mis- lim na one 'normalne', kao vrlo niski prirodni prirastaj uvjetovan vrlo slabim natali- tetom, nepovoljnom vanjskomigracijskom bilancom, erodiranom dobnom strukturom. Meautim, na djelu je i 'nenormalni', tzv. vanjski, demografski Cimbenik, za koji, pisuCi ovaj rad, nisam mogao ni sanjati da ce se pojaviti kao znacajna odredbenica nase svakodnevice i buducnosti. Rijee je, dakako, 0 ratu koji, posve izvjesno, ubrzava ionako vrlo nepovoljne demografske procese u nasoj zemlji. PuCki reeeno, rat je dosao kao sol na otvorenu demografsku ranu Hrvatske". Novih izdanja spomenute knjige nije bilo. Umeauvremenu je u Hrvatskoj doslo do pogorsanja demografskih prilika i procesa, bas kako sam i najavio u svom ondasnjem nastupu. No to ne znaCi da sam nadareni vidovnjak, nego je jednostavno potvraena stara istina da se glavnina demografskih procesa odvija vrlo predvidivo. Kada sam razmisljao 0 koncepciji tematskoga bloka posveeenoga hrvatskoj demografskoj pro- blematici, zakljucio sam da bi ovaj posebni broj Drustvenih istrazivanja mogao pred- stavljati "novo izdanje" kn

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments